تبلیغات
جواب سوالات تبیان - پاسخ مسابقه نگین آفرینش ایرانسل " تمدید شد "
 
جواب سوالات تبیان و راسخون و هر مسابقه ای که فکر کنید فقط کافی ببینید ...

پاسخ مسابقه نگین آفرینش ایرانسل " تمدید شد "

نوشته شده توسط :آرزو محبی
یکشنبه 9 مرداد 1390-10:50 ق.ظ

- آیه 105 سوره انبیاء " و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون" بر چه اصلی دلالت دارد؟ 1. کتب آسمانی    2.پیامبران الهی       3.حاکمیت

4.حاکمیت صالحان­ بر­تمام­ زمین

2- اعتقاد به "موعود"یک اصل همگانی و مورد قبول ...... است.

5. شیعه 6. اسلام 7.مذاهب 8.ادیان الهی

3- کدام آیه از سوره انبیاء بر اهداف قیام جهانی حضرت مهدی (عج) دلالت می کند؟

9.آیه 12          10.آیه 72       11.آیه 105 12.آیه 97

4- آیا روایات مربوط به "مهدی موعود" فقط از سوی شیعیان نقل شده است؟

13.بله                                                         14.احتمالا

15.خیر،روایاتی که اهل تسنن دارند اگر از روایات شیعه کمتر نباشد بیشتر نیست 16.قطعاً

5- کدام آیه سوره فتح بر رقراری حکومت جهانی دلالت دارد؟

17. آیه 2 18  .آیه   28 19  .آیه 14                    20.آیه 18

6-  منتظر "مصلح"، خود باید ..... باشد.

21. مومن               22.مسلمان              23.صالح 24.معتقد

7- عبارت " اللهم انا  نرغب الیک فی دولة کریمة تعزیها الاسلام و اهله" پروردگارا از تو می خواهیم زندگی در پرتو دولت بزگرواری که اسلام و اهلش را عزت بخشد،در کدام دعاست؟

25. دعای ندبه         26. دعای کمیل       27.دعای مسات 28.دعای افتتاح

8. اعتقاد به انقلاب و قیام حضرت مهدی (عج) نشانگر چیست؟

29.پیروزی­ نهایی­ حق­ بر باطل   30.استقرارکامل­ ارزشهای­ انسانی   31.تشکیل­ مدینه­ فاضله­ وجامعه­ ایده ­آل

32.همه موارد

9- قرآن مجید در کدام آیه با قاطعیت تمام بر " پیروزی نهایی ایمان اسلامی" تأکید دارد؟

33.آیه 33 سوره توبه          34. آیه 9 سوره صف      35.آیه 28 سوره فتح 36.همه موارد

10- قرآن مجید در کدام آیه بر "غلبه قطعی صالحان و متقیان " تأکید دارد؟

37. آیه ­105سوره­ بقره 38. آیه105سوره­ آل­ عمران      39.آیه105سوره­ نساء    40.آیه105انبیاء

11- قرآن مجید در کدام آیه/آیات  بر کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران برای همیشه تأکید دارد؟

41. آیات 4و5 سوره بقره 42.آیه5سوره قصص 43.آیه7و8سوره­ آل­ عمران    44.آیات9و10نساء

12- اعتقاد به قیام و انقلاب حضرت مهدی (عج) نشانگر چیست؟

45.خوش­بینی­ به­ نظام­ کلی­ طبیعت   46.اطمینان­ به­ آینده     47.طرد و نفی­ بدبینی­ به­ پایان­ کار­  بشر 48.همه­ موارد

13- قرآن مجید در کدام آیه از سوره اعراف بر " آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت" تأکید دارد؟

49. آیه 30       50. آیه   128       51. آیه 78                 52.آیه 108

14- امید و آرزوی تحقق نوید کلی جهانی اسنانی در زبان روایات اسلامی چه نامیده می شود؟

53.جاوادنگی بشر          54. آرزوهای اسنانی     55. ایده­ های نو 56.انتظار فرج

15-انظتار فرج که نوعی عبادت و حق پرستی است دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

57.سازنده         58. تعهدآور         59.نیروآفرین و تجرک بخش 60.همه موارد فوق

16- حکومت امام­ مهدی­(عج)دارای چه ویژگی می باشد؟

61. حکومت عدالت    62. حکومت کامل ارزش­های انسانی         63.حکومت مستضعفین 64.همه ­موارد

17- آرمان قیام و انقلاب مهدی (عج) یک فلسفه بزرگ ..........اسلامی است.

65. مکتبی                66. اعتقادی                     67. فردی 68.اجتماعی

18- در حکومت حضرت مهدی (عج) کدام مورد زیر محقق می شود؟

69.حکومت واحد جهانی     70.بلوغ بشریت      71.برقراری صلح و صفا و محبت            72.همه­موارد

19- ظهور مهدی(عج)موعود تحقق بخش وعده­ای است که خداوند در کتب آسمانی به ........ داده­است.

73.بزرگان 74.صالحان و متقیان 75. افراد              76.انسان­ها

20- قیام مهدی موعود(عج)برای حمایت از ..... است که استحقاق حمایت دارند.

75.مظلومانی 76.گروه­هایی                77.دسته­هایی             78.جمعیت­هایی

21- یاران حضرت­ مهدی(عج)از نظر کیفیت....اهل­ ایمانند ودرردیف­ یاران­ سیدالشهداء.

81. بهترین      82.ارزنده­ترین       83.کاملترین 84.همه موارد

22- از مجموعه آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی(عج) آخرین حلقه از مبارزات .... است که از  آغاز جهان برپا بوده­است.

85.گروه­ها 86.حق و باطل 87. اجتماعی              88.فرهنگی

23- امام­علی­(ع)می­فرمایند:اگر قائم قیام کند....ازسینه­هابیرون می رود.

89.کینه­ها             90.کدورت­ها 91.هر دو مورد 92.فکرها

24- پیامبر(ص)می­فرمایند:مهدی درمیان مردم­ به....رفتار می­کند بطوریکه دیگرنیازمندومحتاجی نیست.

93.مساوات            94.عدالت 95.هر دو مورد 96.درستی

25- هدف از انتظار مهدی موعود (عج) چیست؟

97. آمادگی          98.تهیه مقدمات برای آنچه انتظار داریم         99.آمادگی­ برای­ طرفداری­ از­حق 100.همه­موارد

26- انتظار صحیح فرج مهدی موعود(عج)چه تأثیری در زندگی بشر دارد؟

101.مشکلات کنونی را آسان می سازد                 102.آینده را بهتر تأمین می کند

103امید به آینده را تقویت می کند 104.همه موارد

27- شخص منتظر دوستدار اقامه .... است  و برپا گذاشتن حق و عملی شدن احکام خداوند.

105.عدل 106.نماز               107.زکات               108.حج

28- اگر منتظر مهدی موعود(عج) هستیم باید در زمره.....درآئیم،آنگاه طالب نویدی باشیم که به آنها داده­اند.

109. عباد صالح 110.مسلمانان          111.معتقدان           112.متفکران

29- امام صادق(ع) می فرمایند:کسانی که در انتظار دولت قائم در گذرند،مانند آنان هستند که در خدمت....باشند.

113.دین                  114.اعتقاد             115.اسلام 116.قائم

30- حضرت مهدی(عج) در چه روزی از ماه شعبان به دنیا آمدند؟

117. اول شعبان          118.دهم شعبان 119.پانزدهم شعبان 120.هفدهم شعبان

31- امام زمان(عج)در نیمه شعبان چه سالی به دنیا آمدند؟

121. 200 ه.ق            122.  َ155 ه.ق 123. 255ه.ق 124 .  270 ه.ق

32- امام رمان(عج)در کجا به دنیا آمدند؟

125.کربلا            126. مکه                127.مدینه 128.سامرا

33- لقب حضرت مهدی(عج) چیست؟

129.قائم               130.  حجت                 131. بقیة­الله 132.همه موارد

34- نام مادر امام­زمان(عج) چیست؟

133. حکیمه 134.نرجس 135.فاطمه             136.زینب

35- امام­ زمان(عج) در چه سالی از دیدگان غائب شدند؟

137. 270 ه.ق            138.  280 ه.ق 139. 260 ه.ق 140. 250 ه.ق

36- غیبت صغری امام زمان(عج) چندسال طول کشید؟

141. 72 سال           142.  50  سال 143. 70 سال 144. 60 سال

37- امام زمان(عج) در دوران غیبت صغری چند نائب خاص داشتند؟

145.  دو نفر           146.  پنج نفر            147.  هفت نفر 148. چهار نفر

38- اسامی نائبان خاص امام زمان(عج) چیست؟

149.عثمان بن سعید و محمد بن عثمان       150. حسین نوبختی     151.علی­بن­محد­سَمّری

152.همه موارد فوق

39- پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مهدی با یاران خود .... می نماید.

153. مصابحت         154.گفتگو     156. مشورت    157. امر

40. آیه"بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین" در کجای قرآن قرار دارد؟

157.آیه 105 سوره انبیاء         158. آیه 110 سوره آل عمران

159.آیه 5 سوره قصص 160. آیه 86 سوره هود

*** کاربران عزیز خسته نباشید..... ***

- آیه 105 سوره انبیاء " و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون" بر چه اصلی دلالت دارد؟ 1. کتب آسمانی    2.پیامبران الهی       3.حاکمیت

4.حاکمیت صالحان­ بر­تمام­ زمین

2- اعتقاد به "موعود"یک اصل همگانی و مورد قبول ...... است.

5. شیعه 6. اسلام 7.مذاهب 8.ادیان الهی

3- کدام آیه از سوره انبیاء بر اهداف قیام جهانی حضرت مهدی (عج) دلالت می کند؟

9.آیه 12          10.آیه 72       11.آیه 105 12.آیه 97

4- آیا روایات مربوط به "مهدی موعود" فقط از سوی شیعیان نقل شده است؟

13.بله                                                         14.احتمالا

15.خیر،روایاتی که اهل تسنن دارند اگر از روایات شیعه کمتر نباشد بیشتر نیست 16.قطعاً

5- کدام آیه سوره فتح بر رقراری حکومت جهانی دلالت دارد؟

17. آیه 2 18  .آیه   28 19  .آیه 14                    20.آیه 18

6-  منتظر "مصلح"، خود باید ..... باشد.

21. مومن               22.مسلمان              23.صالح 24.معتقد

7- عبارت " اللهم انا  نرغب الیک فی دولة کریمة تعزیها الاسلام و اهله" پروردگارا از تو می خواهیم زندگی در پرتو دولت بزگرواری که اسلام و اهلش را عزت بخشد،در کدام دعاست؟

25. دعای ندبه         26. دعای کمیل       27.دعای مسات 28.دعای افتتاح

8. اعتقاد به انقلاب و قیام حضرت مهدی (عج) نشانگر چیست؟

29.پیروزی­ نهایی­ حق­ بر باطل   30.استقرارکامل­ ارزشهای­ انسانی   31.تشکیل­ مدینه­ فاضله­ وجامعه­ ایده ­آل

32.همه موارد

9- قرآن مجید در کدام آیه با قاطعیت تمام بر " پیروزی نهایی ایمان اسلامی" تأکید دارد؟

33.آیه 33 سوره توبه          34. آیه 9 سوره صف      35.آیه 28 سوره فتح 36.همه موارد

10- قرآن مجید در کدام آیه بر "غلبه قطعی صالحان و متقیان " تأکید دارد؟

37. آیه ­105سوره­ بقره 38. آیه105سوره­ آل­ عمران      39.آیه105سوره­ نساء    40.آیه105انبیاء

11- قرآن مجید در کدام آیه/آیات  بر کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران برای همیشه تأکید دارد؟

41. آیات 4و5 سوره بقره 42.آیه5سوره قصص 43.آیه7و8سوره­ آل­ عمران    44.آیات9و10نساء

12- اعتقاد به قیام و انقلاب حضرت مهدی (عج) نشانگر چیست؟

45.خوش­بینی­ به­ نظام­ کلی­ طبیعت   46.اطمینان­ به­ آینده     47.طرد و نفی­ بدبینی­ به­ پایان­ کار­  بشر 48.همه­ موارد

13- قرآن مجید در کدام آیه از سوره اعراف بر " آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت" تأکید دارد؟

49. آیه 30       50. آیه   128       51. آیه 78                 52.آیه 108

14- امید و آرزوی تحقق نوید کلی جهانی اسنانی در زبان روایات اسلامی چه نامیده می شود؟

53.جاوادنگی بشر          54. آرزوهای اسنانی     55. ایده­ های نو 56.انتظار فرج

15-انظتار فرج که نوعی عبادت و حق پرستی است دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

57.سازنده         58. تعهدآور         59.نیروآفرین و تجرک بخش 60.همه موارد فوق

16- حکومت امام­ مهدی­(عج)دارای چه ویژگی می باشد؟

61. حکومت عدالت    62. حکومت کامل ارزش­های انسانی         63.حکومت مستضعفین 64.همه ­موارد

17- آرمان قیام و انقلاب مهدی (عج) یک فلسفه بزرگ ..........اسلامی است.

65. مکتبی                66. اعتقادی                     67. فردی 68.اجتماعی

18- در حکومت حضرت مهدی (عج) کدام مورد زیر محقق می شود؟

69.حکومت واحد جهانی     70.بلوغ بشریت      71.برقراری صلح و صفا و محبت            72.همه­موارد

19- ظهور مهدی(عج)موعود تحقق بخش وعده­ای است که خداوند در کتب آسمانی به ........ داده­است.

73.بزرگان 74.صالحان و متقیان 75. افراد              76.انسان­ها

20- قیام مهدی موعود(عج)برای حمایت از ..... است که استحقاق حمایت دارند.

75.مظلومانی 76.گروه­هایی                77.دسته­هایی             78.جمعیت­هایی

21- یاران حضرت­ مهدی(عج)از نظر کیفیت....اهل­ ایمانند ودرردیف­ یاران­ سیدالشهداء.

81. بهترین      82.ارزنده­ترین       83.کاملترین 84.همه موارد

22- از مجموعه آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی(عج) آخرین حلقه از مبارزات .... است که از  آغاز جهان برپا بوده­است.

85.گروه­ها 86.حق و باطل 87. اجتماعی              88.فرهنگی

23- امام­علی­(ع)می­فرمایند:اگر قائم قیام کند....ازسینه­هابیرون می رود.

89.کینه­ها             90.کدورت­ها 91.هر دو مورد 92.فکرها

24- پیامبر(ص)می­فرمایند:مهدی درمیان مردم­ به....رفتار می­کند بطوریکه دیگرنیازمندومحتاجی نیست.

93.مساوات            94.عدالت 95.هر دو مورد 96.درستی

25- هدف از انتظار مهدی موعود (عج) چیست؟

97. آمادگی          98.تهیه مقدمات برای آنچه انتظار داریم         99.آمادگی­ برای­ طرفداری­ از­حق 100.همه­موارد

26- انتظار صحیح فرج مهدی موعود(عج)چه تأثیری در زندگی بشر دارد؟

101.مشکلات کنونی را آسان می سازد                 102.آینده را بهتر تأمین می کند

103امید به آینده را تقویت می کند 104.همه موارد

27- شخص منتظر دوستدار اقامه .... است  و برپا گذاشتن حق و عملی شدن احکام خداوند.

105.عدل 106.نماز               107.زکات               108.حج

28- اگر منتظر مهدی موعود(عج) هستیم باید در زمره.....درآئیم،آنگاه طالب نویدی باشیم که به آنها داده­اند.

109. عباد صالح 110.مسلمانان          111.معتقدان           112.متفکران

29- امام صادق(ع) می فرمایند:کسانی که در انتظار دولت قائم در گذرند،مانند آنان هستند که در خدمت....باشند.

113.دین                  114.اعتقاد             115.اسلام 116.قائم

30- حضرت مهدی(عج) در چه روزی از ماه شعبان به دنیا آمدند؟

117. اول شعبان          118.دهم شعبان 119.پانزدهم شعبان 120.هفدهم شعبان

31- امام زمان(عج)در نیمه شعبان چه سالی به دنیا آمدند؟

121. 200 ه.ق            122.  َ155 ه.ق 123. 255ه.ق 124 .  270 ه.ق

32- امام رمان(عج)در کجا به دنیا آمدند؟

125.کربلا            126. مکه                127.مدینه 128.سامرا

33- لقب حضرت مهدی(عج) چیست؟

129.قائم               130.  حجت                 131. بقیة­الله 132.همه موارد

34- نام مادر امام­زمان(عج) چیست؟

133. حکیمه 134.نرجس 135.فاطمه             136.زینب

35- امام­ زمان(عج) در چه سالی از دیدگان غائب شدند؟

137. 270 ه.ق            138.  280 ه.ق 139. 260 ه.ق 140. 250 ه.ق

36- غیبت صغری امام زمان(عج) چندسال طول کشید؟

141. 72 سال           142.  50  سال 143. 70 سال 144. 60 سال

37- امام زمان(عج) در دوران غیبت صغری چند نائب خاص داشتند؟

145.  دو نفر           146.  پنج نفر            147.  هفت نفر 148. چهار نفر

38- اسامی نائبان خاص امام زمان(عج) چیست؟

149.عثمان بن سعید و محمد بن عثمان       150. حسین نوبختی     151.علی­بن­محد­سَمّری

152.همه موارد فوق

39- پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مهدی با یاران خود .... می نماید.

153. مصابحت         154.گفتگو     156. مشورت    157. امر

40. آیه"بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین" در کجای قرآن قرار دارد؟

157.آیه 105 سوره انبیاء         158. آیه 110 سوره آل عمران

159.آیه 5 سوره قصص 160. آیه 86 سوره هود

*** کاربران عزیز خسته نباشید..... ***

نظرات() 


http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 02:32 ب.ظ
I will immediately grasp your rss as I can't
in finding your email subscription link or newsletter
service. Do you have any? Please allow me understand so that I
may just subscribe. Thanks.
buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 04:41 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
buying brand cialis online cialis generico generic cialis 20mg uk generic cialis 20mg tablets cialis with 2 days delivery american pharmacy cialis cialis 5 mg effetti collateral are there generic cialis price cialis wal mart pharmacy precios de cialis generico
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:23 ق.ظ

Thanks! Terrific stuff.
cialis 5 mg para diabeticos cipla cialis online generico cialis mexico cialis 20 mg effectiveness cialis with 2 days delivery prices on cialis 10 mg 5 mg cialis coupon printable opinioni cialis generico free generic cialis purchase once a day cialis
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:39 ب.ظ

Really quite a lot of excellent knowledge.
when will generic cialis be available buy cialis online legal cialis 20 mg cost cialis wir preise cialis online free cialis cialis cost cialis billig cialis generika in deutschland kaufen cialis 10mg prix pharmaci
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You actually expressed that superbly.
cialis efficacit cialis generico milano cialis tablets cialis 5 effetti collaterali cialis 100mg suppliers cialis patentablauf in deutschland cialis australia org buy cialis sample pack are there generic cialis cialis prezzo in linea basso
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 03:11 ب.ظ

Helpful forum posts. Thanks!
generic cialis pill online generic low dose cialis miglior cialis generico cialis kamagra levitra tadalafil 5mg cialis professional from usa price cialis wal mart pharmacy cialis alternative dose size of cialis prix cialis once a da
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Incredible loads of very good knowledge!
we use it 50 mg cialis dose order generic cialis online how to purchase cialis on line cialis italia gratis cialis uk cialis coupons printable enter site natural cialis cialis cuantos mg hay look here cialis order on line prescription doctor cialis
rules of survival hack pc aimbot
سه شنبه 13 آذر 1397 01:33 ق.ظ
Hey very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds
also? I am glad to seek out numerous helpful information here in the publish, we'd like work
out extra techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ب.ظ

You mentioned it exceptionally well.
cialis for sale in europa preis cialis 20mg schweiz 5 mg cialis coupon printable generic cialis soft gels tadalafil 5mg online prescriptions cialis cialis australian price cialis 5mg billiger cialis sans ordonnance cialis 100mg suppliers
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Incredible a lot of good facts.
enter site natural cialis we choice cialis pfizer india cialis generisches kanada cialis generic tadalafil buy 5 mg cialis coupon printable cialis generico cost of cialis per pill buy cialis uk no prescription warnings for cialis cialis 20mg
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:56 ب.ظ

You actually mentioned it well.
cialis tablets australia buy brand cialis cheap cialis australian price generic cialis at the pharmacy cialis patent expiration pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap buy cialis online legal cialis generico en mexico cialis prezzo al pubblico
www.zonx.de
یکشنبه 11 آذر 1397 06:14 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological
globe all is existing on net?
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:13 ق.ظ

You actually stated this perfectly!
cialis 05 cialis online holland cialis for sale cialis qualitat legalidad de comprar cialis generic cialis 20mg tablets cialis alternative weblink price cialis cialis arginine interactio sublingual cialis online
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Great forum posts. Cheers.
tadalafilo import cialis dosagem ideal cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis online napol cialis therapie cialis 5 mg buy generic cialis pill online what is cialis cialis super kamagra
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 02:48 ق.ظ

Very good data. With thanks!
brand cialis generic cialis patent expiration best generic drugs cialis venta cialis en espaa we like it safe cheap cialis buy brand cialis cheap cialis for sale in europa we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost cialis side effects dangers
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Excellent postings. Kudos!
cialis price in bangalore cialis per paypa i recommend cialis generico achat cialis en itali tadalafilo buy cialis online cialis super kamagra cialis official site precios de cialis generico acquistare cialis internet
rules of survival hack
جمعه 9 آذر 1397 02:30 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular post!

It is the little changes that produce the
most significant changes. Thanks for sharing!
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 03:44 ق.ظ

You actually said that well!
cialis coupon cialis 100mg suppliers cialis daily buy online cialis 5mg tesco price cialis cialis price thailand cialis without a doctor's prescription sialis sialis cialis price in bangalore
buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:23 ب.ظ

Amazing many of excellent knowledge!
interactions for cialis purchasing cialis on the internet dosagem ideal cialis sialis precios cialis peru cialis 30 day sample acheter du cialis a geneve acquisto online cialis cialis y deporte cialis 5 mg
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:23 ق.ظ

Amazing lots of good information!
import cialis comprar cialis 10 espa241a cialis manufacturer coupon wow cialis 20 opinioni cialis generico cialis generic purchase once a day cialis prezzo cialis a buon mercato cialis italia gratis cialis daily new zealand
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:54 ب.ظ

You made your point.
click now buy cialis brand female cialis no prescription cialis generico milano low cost cialis 20mg acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cut in half cialis patent expiration free cialis we like it safe cheap cialis buy cialis online
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:50 ق.ظ

Really all kinds of good data.
click here to buy cialis american pharmacy cialis does cialis cause gout cialis tablets for sale cialis lowest price we like it safe cheap cialis cialis reviews are there generic cialis cialis ahumada prix de cialis
auto 366 led canbus bulb
سه شنبه 6 آذر 1397 09:25 ق.ظ
Magnificent items from you, man. I have take note your stuff previous to and you are simply too great. I really like what you have obtained here, really like what you're saying and the best way in which you are saying it. You're making it entertaining and you still care for to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you. This is actually a terrific website.
latest 234 led canbus bulb
سه شنبه 6 آذر 1397 06:55 ق.ظ
Hello all, here every one is sharing such familiarity, thus it's nice to read this web site, and I used to pay a visit this webpage every day.
the new 208 led canbus bulb
جمعه 25 آبان 1397 06:54 ب.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot
Make Money in Five Minutes
دوشنبه 21 آبان 1397 01:41 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about Make Money in Five Minutes.
Get Your Ex Back
دوشنبه 21 آبان 1397 10:26 ق.ظ
Nothing has been the same since your ex broke up with you.
All you want is for them to come back. That’s it.
Watch this video http://kudoflow.com/5gfL and see how it’s possible.
You can have them back in your life and they’ll never ever leave
you again.
Where can i find cheap cosplay costumes that isnt ebay?
شنبه 19 آبان 1397 04:58 ب.ظ
That is very attention-grabbing, You're a very professional blogger.

I've joined your rss feed and sit up for seeking extra of your fantastic
post. Additionally, I have shared your site in my social networks
blondiebetsy
شنبه 19 آبان 1397 12:00 ق.ظ
Are you searching for a good time? If you are, then let this busty beauty
take care of you. Check her out at http://www.camgirl.pw/blondiebetsy/ She is one of those cam girls that you’ll never be able to get enough of.
alongamento peniano
چهارشنبه 16 آبان 1397 11:21 ق.ظ
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone
the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox